International rekruttering i særklasse

VELKOMMEN TIL MEDICOLINK

Medicolink trækker sig ikke ud af et projekt, før der mellem de involverede parter er enighed om, at det er en succes.
or

HVEM ER VI

Medicolink blev etableret i 2007 og har siden begyndelsen rekrutteret mere end 150 speciallæger og tandlæger fra en lang række EU-lande til Danmark. På vores kontorer i henholdsvis Budapest og Skanderborg, arbejder vores dedikerede teams med rekruttering, opkvalificering, integration og onboarding. Vores processer fokuserer på kvalitet frem for kvantitet. Gennem hele forløbet er vi løbende i tæt kontakt med hver enkelt kandidat såvel som dennes nye arbejdsgiver.

Vores model for rekruttering gør det muligt for dig, der har en klinik til salg, og regionerne at vælge blandt de bedst kvalificerede kandidater.
Vi er førende inden for langtidssigtede løsninger og undervisning i dansk.

Vores model

Vores mangeårige erfaring og ekspertise frasamarbejdet med det danske sundhedsvæsen siden 2007, har sat os i stand til at udvikle den helt rette model, der sikrer, at I får en sprogligt stærk, højt motiveret og fagligt dygtig speciallæge eller tandlæge til den stilling, I ønsker besat.

Som baggrund for at præsentere en ny kandidat for jer udarbejder vi en omfattende portfolio, som indeholder alle relevante oplysninger om kandidaten. På den måde opnår I det bedst mulige grundlag for at finde det helt rette match til jobbet. Portfolien inkluderer også:

  • Lægefaglig screening
  • Psykologisk vurdering
  • Motivationsafdækning (også i forhold til eventuel medfølgende partner)

Vores model er fleksibel, så ved rekruttering er der både mulighed for en helhedsløsning, dvs. en samlet pakke bestående af ydelserne rekruttering, sproglig opkvalificering og integration, eller en tilvalgsløsning bestående af en eller flere af disse ydelser.

Dertil kan Medicolink tilbyde supplerende services alt efter behov, fx Spouse Employment Assistance, skræddersyet individuel undervisning, coaching og Onboarding-program.

 Om sproget

Den Fælles Europæiske Referenceramme for Sprog
”B2-niveau: Selvstændig sprogbruger
Kan forstå hovedpunkterne i en kompleks tekst om både konkrete og abstrakte emner, herunder faglige diskussioner inden for et for ham/hende kendt fagområde. Kan indgå i samtaler med et så flydende og spontant sprog, at samtaler med modersmålstalende ikke bliver anstrengende for nogen af parterne. Kan udtrykke sig klart og detaljeret om en bred vifte af emner samt forklare et synspunkt om et aktuelt emne ved at gøre rede for fordele og ulemper ved forskellige valgmuligheder”.

EN GOD START

…for hele familien

Det er en stor beslutning at flytte til et andet land, og derfor står Medicolink klar med assistance og støtte gennem hele processen – fra rekruttering til integration. Det er i alles interesse, at den nyansatte får en god start på tilværelsen i Danmark. Og hvis kandidaten skal fungere godt på sin nye arbejdsplads, skal medfølgende familiemedlemmer ligeledes trives bedst muligt i deres nye omgivelser.

Inden kandidaten kommer til Danmark, deltager han eller hun i vores intensive danskkursus i Budapest, som en del af opkvalificeringen. Kandidaten bliver i stand til at håndtere det danske sprog fagligt såvel som socialt. Desuden bliver kandidatens partner tilbudt at følge sprogkurset på lige niveau med kandidaten, såfremt partnerens engelskniveau opfylder Medicolinks krav. Hvis partneren er forhindret i at deltage i sprogundervisningen på lige niveau med kandidaterne, vil de blive tilbudt et sprogkursus, der er mindre intensivt.

Under opholdet i Budapest forbereder vores integrationsteam desuden kandidaten og dennes familie på den kommende tilværelse i Danmark. Blandt andet hjælper Medicolink med en afklaring af partnerens mulige fremtidsbeskæftigelser gennem løbende samtaler, hvor formålet er at afdække personlige kvalifikationer, kompetencer og ressourcer. Desuden assisterer Medicolink med at finde bolig, daginstitution og skole til børn m.v. i Danmark.

Efter ankomsten til Danmark afholder vi opfølgende samtaler med både kandidat og partner for at sikre os, at alt går efter planen. Ligeledes opfordres den modtagende enhed til at anvende værktøjerne i Medicolinks Onboarding-program for at sikre, at den nyansatte hurtigt bliver en del af de produktive fællesskaber på afdelingen. På den måde kan vi opfange mulige udfordringer i god tid og hjælpe kandidaten i den rigtige retning.

HVORFOR INTERNATIONAL REKRUTTERING?

Vi mener, at løsningen på personalemanglen inden for sundhedssektoren i Danmark, som bl.a. er beskrevet i regeringens lægedækningsrapport, delvist kan findes i international rekruttering. Det er en holdbar løsning, der kan være med til at skabe en kontinuitet på afdelingen frem for den store udskiftning, som man oplever i forbindelse med fx vikarløsninger.

Med Medicolinks model får I en speciallæge, som har gennemgået en grundig screeningsproces, og som har opnået et danskniveau, der gør ham eller hende i stand til at varetage jobbet.

Medicolink har igennem mere end 10 år  arbejdet med international rekruttering, og vi ser det som en vigtig del af vores opgave at være med til at kvalitetssikre international rekruttering til danske hospitaler.

Vi bruger begrebet Bæredygtig rekruttering, som bygger på følgende fire grundsøjler:

  • Stærk lægefaglighed
  • Stærke sprogkundskaber
  • Lang fastholdelse
  • Etisk rekruttering

ETISKE STANDARDER AF REKRUTTERING

Når man rekrutterer internationalt, er det vigtig at dette gøres på ansvarlig vis.

Privacy Policy icon for Medicolink medical recruitment agency

VORES KUNDER

Den sekundære sundhedssektor

Medicolink arbejder især med rekruttering til den sekundære sundhedssektor. Det er her, vi har hentet størstedelen af vores erfaring med international rekruttering. Indtil videre har vi rekrutteret over 150 speciallæger til de danske sygehuse, og der er fortsat flere på vej. Størstedelen af disse læger arbejder nu i Danmark og udfører deres arbejde på lige fod med øvrige danske speciallæger. Dette har givet os en ballast og en erfaring, der gør, at vi kan forsikre om, at vi har en veludviklet og holdbar løsningsmodel.

Praksissektoren
I samarbejde med Region Nordjylland rekrutterede vi i 2014 en reumatolog til en klinik i Aalborg. Vores samarbejdspartner i regionen siger bl.a., at Medicolink har ”et godt og skræddersyet produkt, hvor der også er et stort fokus på at sikre en langsigtet løsning.”

Vi er med hele vejen

Medicolink trækker sig ikke ud af et projekt, før der er enighed mellem de involverede parter om, at det er en succes. Hvis speciallægen føler, at han eller hun mangler sproglige færdigheder, står vi klar med ekstra målrettet undervisning. Vi kan også tilbyde samtaler med vores psykolog, hvis speciallægen måtte opleve startvanskeligheder i forhold til at falde til det nye sted.

VORES TILFREDSE KUNDER

“Medicolink has proved to be a good and reliable cooperation partner for many years. It is vital to me that Medicolink include awareness of professional Danish medical terminology and information about the working structure in the Danish health care system in their qualification course. Furthermore, Medicolink prepare the doctors and their families mentally for a future in Denmark.”

“We have a very positive, constructive, and trustworthy cooperation with Medicolink regarding recruitment of foreign medical specialists. In my view, Medicolink is a truly professional and respectful company both towards us, the hospitals, as their cooperation partners and not least towards the respective candidates during the recruitment process.”

“In Medicolink, we have found a professional cooperation partner for recruitment of specialist doctors. Medicolink ensures a holistic approach that sees eye to eye with both the candidate and family in regard to adjustment of expectations, language qualification, and relocation issues.”

KONTAKT

Hos Medicolink foretrækker vi den personlige kontakt, så tøv ikke med at ringe eller skrive til os!

Kontakt kundeansvarlig, Ida Glöde, for en snak om, hvad vi kan gøre for dig.

IDA GLÖDE

IDA GLÖDE

ACCOUNT MANAGER

Ida works with client relations to the Danish Regions and Hospitals. BA in education. She has experience in teaching Danish and English as a foreign language. She is fluent in English and Spanish. Located in Spain, Madrid.